Egy nép a történelmi ismerete, származása és kultúrája nélkül olyan, mint egy fa gyökerek nélkül.
 
MENÜ


CSALÁDFÁK

 

A Putnoky család

 

1.1  Putnoky Móritz   

1823-10-05, Hejőszalonta - 1872-11-30, Kelemér, Gömör megye főszolgabírája.

1.2              Frívaldszky Matild               

1826.03.11.Pest – 1912. 03. 12. Pécs (Kelemér) H: 1848. 06. 05. Pest

 

2.1 Putnoky Károly

       1792-04-11, Putnok  --  1860-06-20, Putnok

2.2.  I. maklári Nagy Klára           

        1781-08-19, Hejőszalonta – 1830, Kelemér   H: 1820, Mályi

         II.Katona Mária            --  1855, Putnok

 

3.1 Putnoky Sebestyén

       1764, Nyék, Hernádbüd  --  1813-11-06, Putnok

3.2. Muraközy Borbála  

       1781, Nádudvar  --     H: 1788-01-20

 

4.1 Putnoky István

      1738 - 1783,   1768-ban abaújmegyei szolgabíró (lak: Hernádbüd és Devecser

4.2. I. Sztehló Mária   /12/  nemesi levél 1712-06-06, Pelsőcz, Sz. Mátyás és András

       II. Domonkos Judith

 

5.1 Putnoky Bálint   1729 – 45 között Abaújdevecserben szolgabíró 

      1701 - 1751   (1768)

5.2. I. Kohányi Ilona

       II. Podhorányi Ilona

 

6.1 Putnoky Bálint

1658         - 1708,   1658 – 1676 között Tornamegye alispánja. Török rabságban is volt.

1667-68-ban Rákóczi Ferenc udvari embere.  

6.2. I. Micskey Klára

–                     - 1683  ?

       II. Császár Zsuzsanna

 

7.1 Putnoky Mihály

      1602 - 1656   1644-ben Abaújvár insurens kapitánya, a tornai várban. Abaújdevecserben

      alispán    

7.2. Palágyi Klára

1637         - 1653

 

8.1 Putnoky Bálint    1588-ban a törökök beveszik Putnokot és elűzik a családot

1550         - 1601  (1592)  

8.2. Istenmezei Kata (Dabrónai Erzsébet)

            1602

9.1 Putnoky Péter

       1548 - 1571   (1525 - 1570)   Végrendelet 1566-ból.

9.2 Bertóthy Ilona  (Sáros m-ben birtokos)

1542         - 1578

 

10.1 Putnoky István      1566-ban Kazáról kiverik a törökök

1494         - 1547 ( 1493 - 1531 )    

10.2I. Finkey Veronka

            - 1575 (1499 - 1525)  (lehet, hogy 9.2 helyén?)

        II. Putnoky Afra

  1531

11.1 Putnoky György   1488-91 között Gömör m. alispánja, Murányi várnagy.

1428         - 1491 ( 1446 - 1469) 

11.2 kálnói Etthre Margit    ( gechei Sebestyén Margit)  Abauj és Borsod m.-i birtokait  

            hozományul véve a család áttelepedik Abauj vm.-be.

 

12.1 Putnoky Miklós    Igalomon birtokos ( 4 jobbágytelek)

1413         - 1500    

 

13.1 Putnoky László   magister, Sólyomkőn várnagy, 1388-ban Zsigmondtól pallosjogot kap

1336         - 1417 (1426)    

13.2 ............Krisztina (1448-1462)

 

14.1 Putnoky (Siket) János  /25/  1329-ben osztályos egyezség ő és László testvére között

-                      ? - 1370 (1343), 1344 de Kaza, 1370 de Patha   

14.2 Nádasdy Magics Erzsébet   az Aba nemből

1337 – 1343 ?

 

15.1 Putnoky Vecse Miklós /25/

1275  ?– 1308, 1283-ban szerzik meg Putnokot, hősiesen védi az egri monostort

1280-ban a kunok ellen.1281-ben Gede ostromában vesz részt. 1282-ben is harcol a hódtavi csatában testvérével, Radnóttal. Comes, Gömör v.m. főispánja /3,16,18/

Ő az első biztos őse a családnak.

15.2    I. Hont-Pázmány nembeli leány

            II. Aba nembeli Chyurkel, István nádor testvére

 

16.1 Putnoky Olivér  /25/  pilisi főispán (1256-68), királynői tárnokmester

1249         - 1283

 

17.1  I. Domokos,  /25/ IV. Béla tárnokmestere 1238- 40 között         vagy Mátyás, kancellár

            1238 - 1278(83)                                                                                         1206 - 1242

 

18,1 I. Rátót  /25/ a casertai grófok családjából származik, Somogy m. ispánja.

              1203

 

19.1 I. Leusták de genere Rátold /25/

             1176-ban Ampod bánnal Kisázsiába hadsereget vezet a törökök ellen Manuel gö-

             rög császár megsegítésére. 1190-ben erdélyi vajda. 1210-ben birtokot adományoz.

             Fiai: Rátót és Gyula(1230-ban vajda)

 

putnoki Putnoky Matild

 1868-09-15, Kelemér - 1954-03-08, Budapest  H: 1898-02-05, Kelemér

 Férje: Zombory Géza 1872-10-21, Kecskemét,- 1958-01-21, Budapest.

Középiskoláit Budapesten végezte, amikor nagyanyjánál, Frivaldszky Imrénénél  (Scheffer Anna) lakott, a IV. Szervita tér 1-ben. 1930-ban egy gennyes fog által okozott ízületi gyulladás miatt részlegesen lebénult és az utolsó éveit fekvő betegként töltötte.

 

Gyermekük: Zombory Géza (1900-06-06, Nyíregyháza - 1971-08-26, Budapest     

Unokája:      Zombory(Pálfi) Éva 1941-03-18, Bp. - (Pavlik Oszkár 1934-11-14, Bp. -)

Dédunokája:  Pavlik Attila 1964-12-22, Bp.( Körtvélyessy Csilla 1968-10-25, Bp.)

Ükunokái: :    Pavlik Balázs   1992-06-02, Bp.

                     Pavlik Barbara 1993-12-20, Bp.

                     Pavlik Emese    1995-11-15, Bp.

                     Pavlik András   2001-03-17,Bp.

 

 

 

 

 Frivaldszky család

 

 

frivaldi Frívaldszky Matild

            1826-03-11, Pest - 1912-04-12. Pécs. Sírja férjéével együtt Keleméren van.

            Nagyműveltségű asszony. Több nyelven beszélt. Jól zongorázott.

           Férje halála után édesanyjával, majd annak halála után leányával lakott a

            Bp. IV. Só u. 6. ill. Szervita tér 1. számú háztulajdonában.

 

Férje: id. Putnoky Móritz 1823-10-05, Hejőszalonta – 1872-11-30,

 Kelemér H: 1848-06-05, Pest

 

Testvérei:

     1. F. Mária 1824-08-29. Pest – 1832-11-13

     2. F. Anna 1827-05-28 – 1828-04-29 

     3. F. Anna(Nina) 1829-02-18, Jobbágyi – 1912-02-08, Jobbágyi

         (Férje: Bérczy Károly 1821-03-02, Balassagyarmat  – 1871-12-11, Pest,

         lapszerkesztő, író, 1867-06-12-én címeres nemeslevelet kap.

        Az MTA levelező tagja. Jobbágyiban laktak H: 1851-04-30, Bpest.

        Apja B. János  Nógrádmegyei főorvos

        Testvére: B Anasztázia (Novák János Vanyarc-i orvos)

        Fiuk: Bérczy Géza 1859-04-03– 1914, az orosz fronton), Bp.(Bencsik

        Mária, 1859-     )birtokos Jobbágyiban. H: 1905-01-07, Jobbágyi

         B.G. és B.M gyermekei:  2.1 Bérczy Éva (Bujanovics Sándor)

                                              2.2 Bérczy Eszter

                                              2.3 Bérczy Alin (Balogh Károly)

 

    4. F. Imre 1831-05-08 – 1832-09-27

 

    5. F. Szerafin  1832-11-09.Pest – 1879-01-04, Bp.(1.Battha György  1830,

          Nézsa  – 1857-03-12,  pesti szolgabíró/ apja B. József  -1857,

          anyja: gr. Almássy Zsófia/ és 2. Majthényi Ignácz 1809-08-04, Verseg –

                                 1888-01-20, Verseg, pesti főszolgabíró)

                                gyermekeik:1.1 Battha Róza

                                                      1.2 Battha Mária (Beniczky Nepomuk)

                                                     1.3 Battha Teréz (Almássy Gyula) H:1912-01-

                                                     1.4 Battha Béla (Tallián Ida)  /2/

6.F. Paulina  1835-03-24, Pest – 1908-04-03 Bp.   (Férje: Fáy Béla 1825-02-14, Gomba –                                               1891-05-05, Verseg)  H: 1861-09-15, Pest

                                gyermekeik.3.1 Fáy Ilona 1863 – 1936-03-17, Bp.

                                                    3.2 Fáy Gyula, Imre Ödön 1866-04-15 Bp. – 1931-03-19, Bp.

                                                           Képviselő, helyettes államtitkár (Madách Erzsébet)

                                                    3.2 Fáy Seraphin

                                                    3.3 Fáy Franciska

                                                    3.4 Fáy Margit (Zoltán Béla/Ernő/ - 1902-08-07, Verseg

                                                          gyermekeik: Zoltán Dénes, Béla, és Miklós)

                                                            

Frivaldszky Matild

 apja:   Frívaldszky Imre  

                                1799-02-06, Bacska (Zemplén m.) - 1870-10-19, Jobbágyi. H:1823-09-15

Anyja:        Scheffer Anna  1803-07-25, Wolfstahl – 1890-02-19,Jobbágyi. 

Nagyapja:   Frivaldszky István 1744-01-06, Rajecz (Trencsén m.) -

Nagyanyja: Frivaldszky Teréz 1764-11-06, Rajecz -

Nagyapja:   Scheffer János 1777-11-19, Sopron –  .   1822-ben Pesten Harmincad-

                    hivatali főtanácsos

Frivaldszky András  és a család 1730 körül Bivalon.lakott

Fridvalszky Imre 1657 – 1731

Fridvalszky Ferenc 1640k – 1686u

Fridvaldszky Simon 1609 – 1672 u (F.J. unokája)

Fridvaldszky János 1515k - 1606  nemességet kap.

 

 Fáy Béla  Pest város jegyzője

Apja: Fáy László

Anyja: Jakabfalvy Júlia

Testvérei: Fáy Lőrinc, János és Emma

Nagyapja Szemere Krisztina, vagy Kácsándi Erzse

Dédapja: Fáy András

Dédanyja: Szemere Judit, vagy Máriássy Borbála

Ükapja: Fáy Mihály

Ükanyja: Kosvai Mária

                 Fáy László 1667 (Monoki Kata) , Fáy István 1654 (ecsédi Röthi Kata)

 

 

 frivaldi Frívaldszky Imre  

            1799-02-06, Bacska (Zemplén m.) – 1870-10-19, Jobbágyi(Nógrád m.).

Kassán érettségizett és ott bölcsészhallgató, Pesten orvosnak készült (1817-1821), közben több természetrajzi utazást tett. 1821-ben doktor, 1822-1851 között a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozott. Tudományos pályafutását a növénytan területén kezdte, majd az állattanhoz pártolt. Hazánkban az első leíró zoológus. Európa-hírű tudós. Rovarokkal, csigákkal foglalkozott.

 Négy alkalommal rendezett eredményes gyűjtő expedíciót a Balkánon, Törökországban és Kréta szigetén. 1833-ban levelező, 1838-ban rendes tagja a Magyar Tudományos Akadémiának 1870-ben az MTA nagy jutalommal tüntette ki „Jellemző adatok Magyarország faunájához”című munkáját. 1869-ben önéletrajzot ír. Budán, a Svábhegyen (Mátyás király út 27, most Béla kir. út 20) volt villája(kastélya) Az átépített kastély 2005-től védett. Jobbágyiban birtoka.

Sírja:  Jobbágyiban feleségével és Anna lányával.

Felesége: Scheffer Anna     H: 1823-09-15, Pest

Apja: Frívaldszky István  1744-01-06, - 1822  Rajecz -  Sátoraljaújhelyen jogtanácsos és megyei törvényszéki ülnök.

Anyja: Frivaldszky Teréz, Julianna (unokahúg-nagybácsi házasság) 1763/4-11-06,

            Rajecz  - 1806 után. H: 1791-09-08, Sátoraljaújhely

Apai nagyapja:  Frívaldszky András

Apai nagyanyja: Hulyák Anna 1722-01-04, Rajecz    

Anyai nagyapja: Frivaldszky András 1930-ban birtokos Süttő ?!-ben

Anyai nagyanyja: Ternyés Julianna

Dédapja: Frívaldszky András 0754/55 Trencsén megye4

Ükapja: Frívaldszky András

Szépapja: Frívaldszky András, 1680, Friedwald?

Fr.A.apja: Frivaldszky János, 1515 körül - 1606

Fr. J. apja: Fr. György

Frívaldszky János Címeres levelét 1583-ban Rudolf királytól nyerte és 1587-ben adománylevelet is kapott. A család eredete a Trencsén m-.i Frivald.   (Frivaldnádas, Trsztyennafrivald, Zsolnai járás)

 

 maklári Nagy Klára

             1781-08-19, Hejőszalonta,  --  1830, Kelemér 

 Férje:  Putnoky Károly 1792-04-11,, Putnok - 1860-06-20- Putnok)

 Férjének testvére:P. Teréz 1854-ben élt özvegyen. (Vadnay László) Férjének testvére Vadnay Piroska( Diószeghy  Zsigmond) 

 Apja: Nagy Ádám   1730

             Anyja: Szalay Klára (sz: 1695-06-18        2. férje Pogány Ádám)

             Nagyapja: Nagy Ádám  1700    1733-ban Putnokon birtokos N. Gergellyel együtt.

             Nagyanyja: Czékus Júlia  

             Dédapja: Nagy Gergely 1695-ben nemes. Birtokai Szalontán és Csüellőn.

             Dédanyja: Tőke Zsófia

 

Scheffer Anna, Katalin 

            1803-07-25, Wolfstahl – 1890-02-19.Jobbágyi, A IV. Szervita tér 1.sz alatt lakott.

            Férje: Frivaldszky Imre 1799-02-06, Bacska – 1870-10-19, Jobbágyi, H: 1823

            Apja: Scheffer János 1777-11-19. Sopron – 1842, Pest. Pest város tanácsnoka

            Anyja Scheffer Anna, Mária, Helena 1780-10-05, Téth (Győr m.)

            Apai nagyapja: Scheffer János, Mihály

            Apai nagyanyja: Wohlmuch Anna, Mária H: 1772-02-28, Sopron

            Anyai nagyapja: Scheffer István 1747-07-18, Sopron

Anyai nagyanyja: Gasics Julianna

Dédapja: Scheffer Kristóf 1748-09-18, Győr 1729-1743 között Győr városi pénztárnoka (nemesi levél: 1741-10-28)

Dédanyja: Ostffy Teréz (2.-ik feleség)

Dédapja: Wohlmuth János

Dédanyja Ernst Anna, Mária (Netlin Katalin)

Ükapja Wohlmuth János nemesi levél: 1636-02-12 (II.Ferdinánd)

*Unokatestvérek  * Testvérek

 

Diószeghy Zsigmond

            1825 -1887.05.16-18      Földbirtokos Keleméren

Felesége: Vadnay Piroska 1847-1914. 02.17-19.

Fia: D. Zsigmond 1864-06-16 -    , Putnoky Móricz állandó ellenfele a képviselő

       választásokon ellenzéki színekben.

Unokája: László (1878-08-18  --  felesége: Csoma Sarolta)

Apja: Diószeghy Károly ( sz.:1793 -1851 )

Anyja: Mocsáry Klára (Krisztina)(1806-  )

Nagyapja: Diószeghy Sámuel (sz.: 1752-1804)

Nagyanyja: Rhédey Zsuzsanna (1767-1806)

 

 körmendi Muraközy Borbála   

1781               H:1788-01-20

Férje:       Putnoky Sebestyén, 1764, Hernádbüd - 1813-11-06, Putnok

Apja:        Muraközy Pál

Nagyapja: Muraközy Márton

Dédapja:   Muraközy László     Nádudvar

Ükapja:     Muraközy Márton    1685-99 között Gömör m. főjegyzője,1687-ben

                       országgyűlési követ.

 

 Hulyák Anna

            1722-01-04, Rajecz –

            Férje: Frivaldszky András

            Apja: Hulyák János

            Nagyapja: Hulyák Miklós  nemesi levél 1661-04-01 (I. Lipót)

            Nagyanyja: Zymen Borbála

 

 

kuntapolczai Czékus Júlia

            Férje: maklári Nagy Ádám   1700, Szalonta

            Testvérei: 1.Cz.Imre (1714  --  1780,felesége: Draskóczy Judit)

                             2.Cz.Éva (Sturman Márton)

                             3.Cz. Lajos (1729  --  1804,táblabíró , fel: Szontágh Klára)

            Apja: Czékus Márton (1682  --  1757, Gömör m.-i táblabíró)

            Anyja: Madarassy Éva

            Nagyapja:  Czékus András 1602  --  1638(83), 1629-ben nemesi oklevél

            Nagyanyja: Hulik Mária

            Dédapja:  Czékus Pál

            Dédanyja: Dobos Anna

            Ükapja:  Czékus András   1629

            Ükanyja: Drenkó Dorottya

                    Czékus István és Dániel 1609-07-03-án kaptak nemesi oklevelet, amit  Sajógömörben hirdettek ki.

 

 

 

 

Szentimrei Gocsith Károlyi családfa:

 

 

Szentimrei Gocsith Károlyi Sarolta 

1872-01-01, Gesztete - 1943 –0-19 Kelemér        

 

1.1  Károlyi Károly

           1846 -  1876-09-19, Báb (Nyitra m.)   

1.2 Luby Sarolta   1855-05-27, Ajnácskő – 1876-01-20, Ajnáscskő 

 

2.1. Károlyi János

       1811, Guta – 1872-07-31, Gesztete 

2.2. jeszineczei Jankovics Róza -        

        1823 – 1881-12-24.Gesztete

3.1. Károlyi Ferencz  -      

      1767, Szentimre – 1804-02-27

3.2. primóczi Szentmiklóssy Klára    

      1788, Jobbágyi - 1863 .Pincz   

4.1. Károlyi Mihály 

      1725-03-04, Szentimre – 1770 után, Szentimre

4.1. Tahy Rozália  

5.1 Károlyi Sándor

     1687,Eperjes – 1745, Szentimre

5.2 Melczer Rozália 

     16.87-04-05,Kellemes – 1737-12-10, Szentimre

6.1 Károlyi Sándor

     1643, 1658-ből vannak dokumentumok

6.2

7.1 Károlyi László  

2                    1668

7.2 Hoffmann Erzsébet  

8.1 Károlyi János

8.2 Juhos Erzse    

 

9.1 Gocsith Károlyi Ferenc

     1872-01-01, Gesztete - 1943 –0-19 Kelemér     

1.2              Károlyi Károly

      1846 -  1876-09-19, Báb (Nyitra m.)  

1.2 Luby Sarolta   1855-05-27, Ajnácskő – 1876-01-20, Ajnáscskö  

2.1. Károlyi János

       1811,Guta – 1872-07-31,  Gesztete  

2.2. jeszineczei Jankovics Róza -        

        1823 – 1881-12-24.Gesztete

3.1. Károlyi Ferencz  -      

      1767, Szentimre – 1804-02-27

3.2. primóczi Szentmiklóssy Klára    

     1788, Jobbágyi - 1863 .Pincz   

4.1. Károlyi Mihály  

      1725-03-04, Szentimre – 1770 után, Szentimre

4.1. Tahy Rozália  

5.1 Károlyi Sándor

     1687,Eperjes – 1745, Szentimre

5.2 Melczer Rozália  

     16.87-04-05,Kellemes – 1737-12-10, Szentimre

6.1 Károlyi Sándor

     1643, 1658-ből vannak dokumentumok

6.2

7.1 Károlyi László 

3                     1668

7.2 Hoffmann Erzsébet   

8.1 Károlyi János  

8.2 Juhos Erzse     

9.1 Gocsith Károlyi Ferenc  

9.2 Palásthy Ilona

9.2 Barbarich Ilona   

10.1 Gocsith N.

10.2

11.1 Gocsith Károly 

11.2

 

 szentimrei Gocsith Károlyi Sarolta

1872-01-01, Gesztete – 1943-10-19, Bp. H: 1892-11-22Bp. Temetve Keleméren

Utolsó élő tagja volt a Gocsith-Károlyi családnak. Szülei korai halála miatt nagyszülei nevelhették fel.

 

  Károlyi Károly

1846 – 1876-09-19, Felsőbáb (Nyitra m.)

Felesége: Luby Sarolta  1855-05-27, Ajnácskő – 1876-01-20, Ajnácskő

Gyermekük: Károlyi Sarolta. Gyermekük születésénél az édesanya 16 éves volt. Károlyi Károly a 21 éves korában elhunyt feleségét 8 hónapra rá követte lakhelyétől meglehetősen távol. E mögött valamilyen családi tragédia, vagy betegség lehetséges.

 

 benedekfalvi Luby Sarolta

1855-05-27, Ajnátskő – 1876-01-20, Ajnácskő (Felsőbáb)

Férje: Károlyi Károly 1846 – 1876-09-19, Báb

 

Gyermekük: Károlyi Sarolta 1872-01-01 – 1943-10-19

 

Testvérei: 1. Luby Géza sz: 1847-05-01, Salgótarján -1907-05-23 (Mészáros Georgina  1847-06-10 - )

Gyermekük: Luby István 1883-11-15, Gyöngyös – 1925-08-25, Bp.(Fáy Ilona 1888-10-18, Bp. - 1967- 01-02, London) H: 1874-06-30

                 2. Luby Ilona 1853-05-22, Pest–1909-07-04, Bp.(Fechtig Nándor 1842-05-13, Buda ,

                     honvéd alezr.  Apja: F. Károly 1816,Trieszt -   1886, anyja Luby Sarolta,

                      1819-11-27,Pest – 1878-07-11, Tiszazug.  H:1838-11-26, Pest 

                Gyermekük: F. Nándor 1875-10-10      – (1954-ben élt)

 

Apja:  Luby József 1811-04-18, Pest - 1891-04-10, Gesztete,  hevesi főszolgabíró.  

Anyja: Jankovics Antónia: 1825, Salgótarján – 1873-05-03, Gesztete     

            Luby J. testvére: 1. L. Stefánia 1806 - 1898-01-18 (b. simándi Bánhidy Albert)

                                        2. L. Imre

                                        3. L. Stefánia

                                        4. L. István 1823-03-06 – 1870-06-06 (Mayer Emília 1826 – 1895-

                                             12-09  /2,18/ H: 1850-04-01

                                       Gyermeke: L. Mária 1852-01-03 – 1927-10-28 (Keszlerffy János 1845) 

                                                  H:1872-06-24

Nagyapja: Luby Imre 1775-12-20, Nagykároly - 1851-09-05, Pest, Királyi ügyek igazgatója,

                  kir.táblai ülnök, kir. tan. 2000 hold birtokosa Tiszugon.

Nagyanyja: Steösszel Mária 1787-03-18, Gyöngyös – 1867-04-04, Tiszaug  H:1810-07-02

     

                  Luby Imre testvére: L.Károly 1787-12-20 – 1840-03-17 ( Szuhányí Anna

                                                 1792 - 1840-07-06)  Szatmár m-i  főszolgabíró

Dédapja:    Luby Károly 1759-09-27, Ipolykeszi - 1805-04-05, Nyírvásári,

                  Szatmár m.-i alispán  H. Nagygéc, 1778-02-08

Dédanyja: tasnádszántódi Becsky Ágnes 1753-10-25, Nagygéc - 1829-10-25(03-

     30), Nagykároly (Apja: B.Gábor, anyja: Semsey Mária)

Ükapja:     Luby Antal, Hont m.-i szolgabíró, 1754/55

Ükanyja:   Lukaményi Luka Júlia

Szépapja:  Luby László  1770-ben főszolgabíró Hont m-ben

Szépanyja:Vitkóczi Vitkóczi Borbála

L.L. apja:  Luby György 1675 - 1716 II.Rákóczi F.ezredese, szolgabíró Hont m-ben

                  Feleségei: 1. mórai Horánszky Anna, 2.Hanzély Magdolna, 3.köröskényi

                  Köröskényi Anna

L.Gy.apja  Luby János         - 1692 (Benedekfalvi Kiszely Anna)

L.J.apja.:  .Luby György        - 1607, felesége: szentmiklósi és óvári Pongrác...

L.Gy apja. Luby János

L.J.:apja.... Luby György 1541  -- 1565, felesége: tuniki Thuránszky Dorottya

L.Gy apja: Luby Mihály      1500  Felesége: N. Hedvig

 

 

fechtenbergi Fechtig Nándor

            1842-05-13, Buda –               

 Felesége: Luby Ilona,1853-05/9-23, Pest – 1909-07-04, Bp.  H:1874-06-30

                Gyermekei: 1. F. Nándor 1876-10-10  – 1954-ben élt.

                                2. F. Iván 1878-03-10 - 1885

                Testvérei: 1. F. Károly 1840-1866-03-17, Pest

                                 2. F. Imre 1848-12-24 – (Kovalik Ilona), földbirtokos, a 2000-holdas

                                     Steösszel-Luby birtok tulajdonosa.

                                     Gyermekek: a/ F.Margit 1874-04-16 – (Radwany Károly, Tiszaug)

                                                         b/ F. Adél 1877-08-28 – (Steer Ferenc, Tiszaug) /17/

Apja: F. Károly 1816. Trieszt -1886.  Testvére: F. Armand (Kapdebo Katalin)

Anyja: Luby Sarolta, 1819-11-27, Pest – 1878-07-11, Tiszaug. H: 1838-11-26, Pest

Nagyapja: F. Ferdinánd v.b.t.t., osztrák igazságügy miniszter, 1793-ban nemesi oklevél  

                 1813-04-15-én báró,1824-ben örökös főrendi házi tag.

Nagyanyja: Mösner Terézia

 

zábori Záborszky György

1838-07-19, Gömörsid - 1894-01-06,Sid  (szülei:Z. Imre – Vajda Erzsébet)

Felesége: Károlyi Róza 1841-07-02  – 1918/9-07-04, Korompa,  H: 1869-05-02 ,Pincz  

Gyermekeik:1. Záborszky István, Imre, Károly 1870-02-19,Gömörsid – (Fáy Lenke, Cserencsény   1876-05-25 -  ) – 1892-08-07, Nyusta  H: 1897-08-07,  Nyustya

                        Gyermekeik: 1.1 Z. Sarolta 1899-04-14, Korompa, H:1918-08-22, Korompa  

                                                   (1. Abaffy Miklós 2.Návai Géza)

                                             1.2 Z. Viktor 1900-07-14  --1968 (Turcsányi Tünde) H: 1929 Bp

                                               Gy. Z. Dorottya (Szebeni N.).

                                             2. Z. Róza 1871-04-07, Gesztete – 1939-10-22, Aszód  (Szeyffert Antal

                                                Pest) H:1888-09-05, Fülek

                                           Gyermekeik:2.1 Sz. Róza (Stadler Károly)

                                                               2.1.1 Gyermekeik:Zábori (Stadler) Sándor  (Károlyi Sarolta    örököse)

                                                                                         Zábori (Stadler) Sarolta

                                                              2.2  Sz. Alice (Láng Károly)

 

Károlyi János   1860-ban Ajnácskőn birtokos

1811, Guta – 1872-07-31, Gesztete.H: 1840-04-21, Salgótarján. Sírja a gesztetei r.k. templom oldalában megvolt 2000-ben

1829: főszolgabíró Nógrád m.-ben

1842: 2. alispán és országgyűlési követ, utóbbiról lemond 1847-ben

1847: 1. alispán

1849: honvéd ezredes

1860: Ajnácskőn birtokos

1875 és 1878-ban országgyűlési képviselő

Felesége: Jankovics Róza 

Gyermekeik: 1.K. Róza 1841-07-02, Pincz, - 1919-07-04, Korompa,(Záborszky 

                        György H:1869-05-02, Pincz)

                      2. K.Irén (1842. - 1888,( Sipeki Balázs Antal 1823 - ) H:1862  

                      3. K.Antónia 1845-09-20, Pincz – 1930-03-08, Ajnácskő(Ebeczky Elek)

                          H.1867-08-03, Gesztete              

          4. K.Károly 1846 –1876-09-19, Felsőbáb (Luby Sarolta, 1855-06-01, Ajnácskő  –

               1876-01-20, Felsőbáb) H: 1867-08-03

 

 jeszineczei Jankovics Róza                 

       1823 – 1881-12-21. Gesztete  1860-bam birtokos Ajnácskőn

Férje: Károlyi János 1811, Guta – 1872, Gesztete

Testvérei: 1. J. István (Barkóczy Rozália, gyermek: Ottó

                2. J. Miklós (1. Gyűrky Alexandra 2. Soldos Imre)

                3. J. Antónia 1825, Salgót. – 1891 (1873-05-03) (Luby József, Gy:L. Géza,

                     Ilka, István, Sarolta)

                4. J. Anna  sz: 1833 - (1. Draskóczy L sz: 1826. 2. Almássy Bertalan)

                5. J. Erzsébet (1. Ottlik N. 2. Szilárd Ödön)

                6. J. Ilona 1838 – 1911 (Sipeki Balás Vilibald 1826, Lasky – 1889-12-30 )

                    H: 1855, Gesztete

                    Gyermekek:1.sipeki Balás Ilona sz: 1856 (Jankovics Ottó)

    2.s.B. Margit – 1863 (1.Szentmiklóssy Béla, 2.Lévai Kocs Miklós

                                       3.s.B.László sz: 1860 (Farkas Sarolta, Holló Dorottya)/2/

                                         Gyermekek:I. s.B. László sz: 1884 (Glos Anna)

                                                            II. s.B. Géza  sz: 1888 (Bugler Anna)

Apja: Jankovics Antal 1791 – 1855-12-22, Gesztete. Nógrád m-i alispán, kir.tan,  

          főispáni helytartó      /6/    

Anyja: Vécsey Eleonóra 1855-ben élt  -  (Gesztete) H:1821       

 

Károlyi Saroltának kétszeres dédszülei apai és anyai ( Jankovics Antónia-Luby Sarolta) ágon is.

 

Nagyapja:  Jankovics János  1767   insurg. ezredes a napóleoni háborúk alatt.

Nagyanyja: Skerletz Antónia  (1)    

Dédapja:    Jankovics László 1722, Jeszenice – 1786-01-21, Szentivány, 1756-ban Nógrád m-i

                    főszolgabíró, H: 1753-09-09, Szentivány  /15/

Dédanyja:  Szentiványi Terézia.1726-09-09, Szentivány – 1796-04-11,Salgótarján

Ükapja:     Jankovics Miklós  1741 - 1760 aranysarkantyús vitéz, septemvir

                  (hétszemélyes táblabíró)

Ükanyja:   Szunyogh Zsuzsa, Krisztina

Szépapja:  Jankovics Miklós  horvát származású, 1686-ból nemesi oklevél

Szépanyja:Rajczy Zsuzsa    /1/     

J.M.apja: Jankovics György

       anyja: Tahy Anna (szülei Tahy Ferenc és gróf Zrínyi Ilona 1535 – 1573)

 

 

sipeki Balázs  Antal

1823, Sipek, - 1901-02-23. Sipek. Országgyűlési képviselő (Szülei: Z. István és Perczel Mária)

Felesége: Károlyi Irén - 1888, H: 1862

Gyermekeik: 1. s. B. Barna (1864-12-25, Sipek, ( Bordán Margit) H: 1898

                      1. gyermekei: 1.1.s.B. Margit 1898 – (Sipeki Balázs Károly)

                                            1.2. s.B. Antal (1901- )

                      2. s. B.Irén 1867 - férjek 2.1  Hormos Gábor 1847. 05. 25. -    H:1893

                           2.2. makkai Fábián Gyula 1859 - 1891 H:1895

     gyermekük:: M.F. Sára (bélavári Buchard Pál)

                      3. s. B. István 1866 – 1868-01-10, Sipek

 

 ináncsi Ebeczky Kálmán 

1809-09-30, Közép Palajta, Nógrád m. - 1865-02-09, Tápiószele

Szülei: Ebeczky Kálmán és Veres Zsuzsa (E. Sándor és Divényi Márta)

Felesége: Károlyi Franciska 1815, Pincz - 1845

Gyermekeik:1. Ebeczky Elek 1841-03-12, Tápiószele – 1900-03-26, Ajnácskő,

                         (Károlyi Antónia) H. 1867-08-03, Gesztete. Birtokos  Ajnácskőn

                                     Gyermekük:1.1 Ebeczky László 1868 - 1886

                                                         1.2 Ebeczky Róza 1869-11-01 -   (Fáy Árpád) H: 1900,

                                                               Ajnácskő.

                                                        Gyermekei: Fáy Árpád, Fáy László

                                                        1.3  EbeczkyAnna 1871 – 1943-ban élt

                    2. Ebeczky  Ferencz 1873 - (Beniczky Anna)

                         Gyermekeik:           2.1. Ebeczky Kálmán  1863 - 1885

                                                         2.2. Ebeczky Anna 1864 - 

                                                         2.3. Ebeczky Mária 1865 - 

                                                         2.4. Ebeczky Klára 1866 - 

                                                         2.5. Ebeczky Bella 1867  -- 

                                                         2.6. Ebeczky Erzsébet 1869 - 

                     3. Ebeczky László 1868 – 1886

 

 

baráthi Huszár Mária Anna

1839         - 1884-11-30, Pincz

Férje: Károlyi Miksa 1816, Pincz – 1890-11-25, Pincz. Az utolsó Károlyi férfi!

Apja: b.Huszár József Nógrád m.-i alispán Tereske, 1804 – 1841-07-10, Hereg

Anyja: alsósztregovai és kiskelecsényi Madách Mária  -  1849

Testvére: b.Huszár József  - 1849

 

 

 szendrői Török Adolf 

Felesége: Károlyi Paulina 1825 -  0885-01-04

Gyermekeik:1.Török Gyula

                     2. Török Vilma

                     3. Török Ferenc

                     4. Török Aranka (Várady Dániel...... – 1914,az orosz fronton) Két leány.

                     5.Török  Kálmán

      Testvére: Török Sándor. Gömör m. alispánja 1862-től

      Apja: Török Ferenc 1811 –

      Anyja: Csernus Teréz

      Nagyapja:  Török József

      Nagyanyja: parnói Molnár Bora

      Dédszülei: Török Ferenc és bellusi Baross Erzse

 

 

 Károlyi Ferencz 

1767-08-27, Szentimre – 1804-02-27. Táblabíró, úriszéki elnök és a Koháry uradalmi jószágigazgató Pinczen, jól ír latinul.

Felesége: Szentmiklóssy Klára  1788-10-26,Jobbágyi - 1863, Pincz

Gyermekeik:  1.K. Mária 1810, Nagyfalu – 1862-02-03, Nagyfalu,(Mocsáry Antal,György,

                         Darvas Mária) őrnagy 1849-ben. 1791-04-14, Lapajtó – 1886-07-02,

                         Losoncnagyfalu , Nógrád m. Gyermekek: M. Béla és Miksa)

                        2. K. János 1811 –  1872, Gesztete( Jankovics Róza)

                          3. K. Franciska 1815-01-15, Pincz – 1845-07-18, Parád, (Ebeczky Kálmán

                                 1809-09-30,Középpalajta – 1865-02-09, Karácsond ) /2/  H: 1835-08-19,

                                  Bolyk                   

                          4. K.László (182-1863, alkancellár) 1846-ban a Magyar Királyi

                                  Helytartótanács titoknokja, Nógrád, Sáros és más vármegyék táblabírája.

                                  Szentimrén birtokos 1860-ban  /1/1860-11-31-től a Helytartótanács

                                 elnökh. 1861-10-27-én már beteg

                                                

 

                          5. K.Paulina 1825 – 188/95-01-04  (Török Adolf 1816 - )    5.

                          6. K.Miksa (1826, Pincz – 1890-11-25, Pest (Baráthi Huszár Mária, 1839 –

                                 03-31, Nézsa – 1884-11-30,Pest)     H: 1857  /5/, 1833-tól

                                 katona,1845-ben alszázados a 6. Württenberg huszárezredben. 1848-ban a

                                szabadság-harcban, Erdélyben és a Délvidéken harcol, mint alezredes.

                                Aradon 1849-ben 5 év várfogságra ítélik, de 1851-ben

                                kegyelmet kap. Pinczen haláláig gazdálkodik.  A család utolsó férfi

                                tagja.

            A Semsey családnál/1/ Semsey Sándor (1790) szerepel Károlyi Róza, mint 1. feleség

            (2. Dessewffy Kata, 3. Sztankay Mária)

 

 

 

 primóczi Szentmiklóssy Klára/1

1788-10-26, Jobbágyi – 1863, Pincz

 

Férje: Károlyi Ferenc 1767. 08. 27. Szentimre – 1804.02. 27.  

Apja: Szentmiklóssy Gábor 1758 - 1863

Anyja: Kovács Teréz

Testvére: Szentmiklóssy Antal, 1809, Uza Panyita – (Ragályi Appollónia  - 1858)

Nagyapja: Szentmiklóssy Antal. 1751-ben kir.tan.táblabíró, Uza Panyitai lakos

Nagyanyja: Czingely Zsuzsa (Zsófia)

Dédapja: Szentmiklóssy István ,1711,  Gömör m-i alispán 1714-ben.

               3 felesége volt

Ükapja: Szentmiklóssy György  1699

Ükanyja: Uza Mária     

Szépapja: Szentmiklóssy György    1659

Szépanyja: Komoróczy Borbála

Sz.Gy. szülei: Sz. János

                       Parsay Zsuzsanna vagy Sennyei Kata

Sz János szülei: Sz János

                           Legendy Margit

Sz.János apja: Szentmiklóssy Mósi Domonkos  1526

 

 

 hajnácskői és hernádvecsei b. Vécsey Eleonóra   

--1853-ban éltGesztetén. Károlyi Saroltának kétszeres dédanyja.

Férje: Jankovics Antal 1791 – 1855-12-22 H:1821.Kétszeres dédapja Károlyi Saroltának

Testvérei: 1. V. Ottilia 2. V. Imre

Apja: b. Vécsey László, katona,  Gesztete

Anyja: Jekefalussy Anna  - 1835-02-24  

Nagyapja:Vécsey Sándor. Katona, ő építette Gesztetén a kastélyt

Dédapja: Vécsey József, Ung m.-i főispán

Dédanyja: Tarródy Krisztina

Ükapja: Vécsey Sándor, 1658 - 1748-05-12. Ajnácskő kapitánya,1692-01-21-én bárói rangot

   kap. Mellékneve a kegyetlen. Birtokos Gesztetén és Détáron.

Ükanyja:1. Pethő Júlia 2. Zay Zsuzsanna /Szelényi M./) (Fekete Mária)

                  gyermekeik:V. Sándor, V. László, V. Mária

 

 rapini Steösszel Mária

            1787-03-18, Gyöngyös – 1867-04-04,Tiszaug, H:1810-07-02, Pest

Férje: Luby Imre királyi ügy. igazg.,tárnokmester

          1778-12-20Nagykároly – 1851-09-05Pest.

Testvérei: 1. S. Teréz Mária) (gr. Tige Lajos)

                 2.  S. József  (Bedekovics Mária), kir.tan.

Apja:  Steösszel István,József   --  1815, Jászkun kapitány  /1/

Anyja:(Majláth Kata.)

Nagyapja:  Steösszel László       - 1777

Nagyanyja:Metesiczky Mária,Anna

Dédapja:  Steösszel Kristóf

Dédanyja:Almásy Ágnes

         Steösszel Mihály 1682-ben kapott nemesi oklevelet.

 

 Károlyi Mihály  

            1725-03-04, Szentimre -  1770 után, Szentimre  Az elzálogosított Pincz-i birtokot 1770

után nyerte vissza a család.

Felesége:   1.  Semsey Bora,1791  /1/ (Semsey Pál és Berzeviczy Borbála)

                  2. Tahy Rozália     H.: 1759 előtt

Testvérei: 1. K. János ?

                 2. K .László 1720 előtt  -  1756 után (fia: ifj. K. László 1790-ben banderista ?)

                 3. K. Mária 1731 előtt -   1771 után

                 4. K. Terézia (Liptai/y István)

                 5. K. Pál ?1735 előtt ?

                 6. K. Erzsébet ? Pincz 1773

                 7. K. Krisztina ?   -1791-11-17 (Uray László 1763 - )

                  Gyermekeik: U. Farkas, Antal, Erzsébet, Zsuzsanna)

1, 4, 5, 6, 7 esetében bizonytalan, hogy Károlyi S. egyenes leszármazottai!

 

Gyermekeik: 1. Károlyi Ferenc  1767 -      Pincz, (Szentmiklóssy Klára 1792 - 1863)

                      2. K. András 1771-04-07, Szentimre, (Keltz Eszter) -

                         Gyerm.:Károlyi Amália 1811-05-10, Szentimre - ( Jámborszky Károly1809-

                          11-02, Olsovie) /10,11/

                      3. K. Pál 1791 és 1827 között birtokos Szentimrén ?

           

Tahy Rozália

            Férje: Károlyi Mihály 1725-03-04, Szentimre – 1771 után, Szti. H: 1759 előtt

            Apja: Tahy András     Anyja Draveczky Róza

            Nagyszülei: T. Ferenc, Desseffy Zsuzsa (Klára)

            Dédszülei: T. Ferenc, Recsky Kata

Testvérei: 1.T. Antal (Pécsi Rozália) Sáros m. főügyésze

                 2. T.Ádám (Török Ágnes)

                 3. T. Sándor /katona/

                 4. T .Klára (Pongrác László)

                 5. T. Zsigmond (Tahy Anna, Mária) Sáros m. tiszti ügyésze

                 6. T. György (Ung vm. szolgabírója, 1751-ben)

 

jekel-és margitfalvi Jekefalussy Anna 

         - 1835-02-24

Férjei:1.b. Vécsey Imre

          2. b. Vécsey László

Testvérei: 1 J. József (Csáki Anna)

                 2. J. János (Abaffy Anna)

                 3. J. Erzsébet (Abaffy Károly)

                 4. J. Borbála (Szenmiklóssy Miklós)

Apja: Jekefalussy János

Anyja: Boros Erzsébet

 

lomniczai Skerletz Antónia 

Férjei: 1. Jankovics János  (1767 - )

           2. gr. Forgács Antal

Apja:   Skerletz Ferenc (1760 - 1792) Helytartó tanács

Anyja: Kéri Kiss Riza

 

ifj. Károlyi Sándor

            1687, Eperjes..– 1745, Szentimre

Birtokos Szentimrén és Pinczen . 1703-ban Szentimrén szolgabíró. 1709-ben a

kerületi komisszárius titkára, malomtulajdonos. 1706-ban elzálogosítja pinczi birtokát.

1717-19 között Kellemesen (Melczer birtok) laknak rossz körülmények között. 1720-ban Szentimrére költöznek. Művelt, jól ír magyarul, latinul.

Felesége: Melczer Rozália 1687-04-05, Kellemes – 1737-12-10, Szentimre   H.1710

            Gyermekeik: 1.K. János

                                  2.K. László 1721 előtt, Szentimre – 1756 előtt, gyermeke: ifj. K.László?

                                    ( 1790, banderista)

                                    Felesége ? végrendelete (1756) ismert. /8/

                                  3. K.Mária 1731 előtt, Szentimre – 1771 után

                                  4. Károlyi Mihály 1725-03-03, Szentimre – 1771 után

                                  5. K.Terézia 1738 előtt, Szentimre – 1759-ben él (Liptai/y István)

                                  6. K. Pál?       1791 és 1827-ben birtokos Szentimrén

                                  7. K. Erzsébet, 1773, Pincz

                                  8. K. Krisztina – 1791-11-17 (Uray László)

1, 6, 7, 8 esetében bizonytalan a testvéri kapcsolat!

Károlyi Borbála 1706 -  (K. Melczer János)-sal rokoni kapcsolat nem található

 Melczer Rozália

1687-04-05 Kellemes – 1737-12-10, Szentimre. Eperjesen háza volt 1712-ben. Művelt

 asszony.

             Férje: ifj. Károlyi Sándor  H: 1710

 Testvérei: 1. M. Antal,     , Kellemes – 1746, Kellemes. Sáros m-i tábla első ülnöke

                  2. György (Borsy Kata) Sáros m-i tábla jegyzője

                  3. M. Ferenc

            Apja: M. Mihály    – 1706.     Anyja: Di(é)vényi Zsuzsi

            Nagyapja: M. János    Nagyanyja: Kékedy Klára Fiuk: M. János   - 1684. Sáros m-i

ülnök (1. Ordódy Erzsébet  2. Serédy Katalin)

            Dédapja: M. János      Dédanyja: Berzeviczy Klára

            Ükapja: M.Péter         Ükanyja. Seldner Afra

            Szépapja: M. Kristóf, címeres levél: 1558     Szépanyja: Werner Sabina

Károlyi Judit 1700 (Úszfalvi Úsz Ferenc) . Apja K. Ferenc, anyja: Durosith Anna/Ilona rokoni kapcsolat nem található.

 

Károlyi Sándor

            1643-ban és 1648-ban van róla dokumentum

            Gyermekei:     1. K. László

                                    2. K. Mihály

3. ifj. Károlyi Sándor (Melczer Rozália)

                                                              

Károlyi S. rokoni kapcsolata ifj. Károlyi Sándorral, Károlyi Lászlóval bizonytalan.

           

 Károlyi László

                     - 1668.     1666-ban elzálogosítja a pinczi birtok egy részét. Szentimrei birtokát

 hozományként kapja és oda is költözik. /7/ Birtokos még Szuha Dolinán.

            Felesége: 1. Hoffmann Erzsébet    

            Gy:1. Károlyi Sándor

                  2. K. Borbála, Pinczen birtokos (Férjek:I. gagyi Báthory László 1613 –

          1670  Gyermek: B. Gábor,1689. II. Melczer János H: 1672, Heves m-i

          alispán. (nem az Me 5 Melczer család tagja!) Meghalt 1676 előtt.)

      3. K. Mária – 1661-ben és 1669-ben él (eljegyzés Prinyi /Perényi/

          Györgyel 1668-ban Abaújvár-megye örökös főispánjával ).

      4. K. Erzsébet  - 1726 (nagybarcsai Barcsai József 1706 – 1730) /21/ Gy: B. Ádám

          (1.Jósika Borbála 2. Maróthy Klára), B. Zsigmond - 1723, B. Ágnes (Dósa

         Mihály, B. László (Keresztes Bora), B. Krisztina (Máriaffy László) 

Károlyi Róza( Sóos Sóvári Péter, 1600) 1647, rokoni kapcsolat nem találhat

  csatari Hoffmann Erzsébet

            Férje: Károlyi László  - 1668

            Apja : H. György  -- 1713 előtt, szepesi kamarai tanácsos, Szedikerten birtokos már

            1680-ban.        

            Anyja: Horváth Krisztina, Szedikerten birtokos1617-ben/8/, vagy Kékedy Erzsébet

 

            Testvére: ifj. H. György 1722-28 között kamarai adminisztrátor

 

 Gocsith Károlyi János

            1588-ban birtokos Szentimrén, 1598-ban birtokos Pinczen /6/

            Felesége Juhos Erzse   

            Gyermekeik: 1. Károlyi László(Hoffmann Erzsébet)

                                  2. K.György (Filé Dorka) 1680, gyermekeik K. János, Kata, Erzsébet,

Judith ? ( A Melczer család levéltárában egy adásvételi szerződésben szerepelnek, de Gocsith név nélkül!)

G. Károlyi J. rokoni kapcsolata Károlyi L.-val és Károlyi F.-el bizonytalan!

  pinczi Juhos Erzse    1598

Férje: Gocsith Károlyi János

Testvére:  Juhos  Anna (Daróczy János)

Szülei:      Juhos Péter és Túróczi Bora

Nagyapja: Juhos Bernát

Dédapja:   Juhos István

Ükapja:     Juhos Antal

Szépapja:  Juhos Miklós

J.M.szülei: pinczi Juhos István  ( 1350) és Kállay Skolasztika

Gocsith Károlyi Ferenc

               - 1597 előtt

            Felvette családinévnek a családalapító keresztnevét. 1587-ben birtokos Szentimrén

 (12 ház), 1592-ben Pinczen  (11 ház) és Szuha Dolinán. (16 ház)/ 19/  Ö vesz először

birtokot Pinczen.

Felesége:1.Palásthy Ilona, 1587

               2. Barbarich Ilona

Gyermekeik: 1. G. Károlyi János ( Juhos Erzse)

                      2. G. Károlyi Katalin (Görgey Vilmos 1595-1639, alispán táblabíró.

                           H: 1614.  5 gyermek születik, István, György (Semsey Annától 24

                           gyerek, 18 kiskorában meghalt), Judit, Katalin, Vilmos  /20/

                      3. G. Károlyi Mihály (1. gönczi Szabó Anna  - 1647-ben él, birtokos

                             Pinczen és Szentimrén..

1601-05-18-án Kolozsvárott Báthory Zsigmondtól címeres nemeslevelet kap Károlyi Mihály

G. Károlyi F. rokoni kapcsolata Károlyi J.-al és Károlyi M.-al bizonytalan!›

 

Barbarich Ilona 

apja: B. György horvát származású,1581-ben kap nemesi oklevelet  / 14/

anyja:    Csery Zsófia, 1561 – 1589 (Szülei: Cs. Gáspár 1561-1589 és széplaki

  Varbóky Krisztina)

testvérei: 1. B. Zsófia (Palásthy Pál és Bartakovics Péter

                2. B. Katalin (Elefáty Imre,1558 és Makray Márton,1606)

                3. B. Margit (Widdfy Vitus és Szűgyényi Máté)

                4. B. Dorottya (Jákfy Péter és Galamos Miklós)

 

Gocsith Károly

            1515: Gocsith Károly Ragúzából letelepedik  Magyarországon,1515-ből származó záloglevelét Sárosszentimrén (Sáros m, ma Radatice, Meretice) írták./1, 12/

 

Sárosszentimre 1429-ben van először okiraton feljegyezve. 1694-ben Cserőczey Miklós járásában szerepel, 1709 és 1718-ban Keczer járásban, 1843-ban Radács-i kerület, 1903-ban Eperjes-i járás, Sárosszentimrei körjegyzőség. 1723-tól van elemi iskolája.  A XV. sz végén a család egy része a Nógrád megyei Pinczen birtokos. 1666-ban Károlyi László a Pincz-i birtok egy részét, 1706-ban Károlyi Sándor az egész birtokot elzálogosítja, melyet csak 1770 után szereznek vissza. 1890-ben a család utolsó férfi tagja, Gocsith Károlyi Miksa haláláig (1890) még megvolt a Károlyi kúria Pinczen. A család 1515-tól Szentimrén lakott. 1590 körül a család Pinczen szerzett birtokán is lakott 1716-ig. /22/ Ettől kezdve 1770-es évek elejéig a Pincz-i birtokon a Losonczy család gazdálkodott, csak ekkor perelte vissza azt Károlyi Mihály. Pinczen maradt a családból az 1800-as évek közepén elköltözött Károlyi János, aki felesége révén Gesztetén lett birtokos. A Gesztete-i birtokot leánya Károlyi Sarolta (Putnoky Móriczné) örökölte és birtokolta haláláig. A XVII. sőt még a XVIII. század elején a véres magyar történelem ( török háborúk, Thököly, Rákóczi szabadságharcok, valamint a pestis, feketehimlő járványok) miatt sok családtag halhatott meg, akik a meglévő iratokban csak egyszer-egyszer vannak megemlítve azután nyomtalanul eltűntek.

 

 

 

 

Asztali nézet